Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

wildgirl
5372 bf1b 500
Ucieczki
Reposted fromEmisja Emisja viawhoisjimmy whoisjimmy

July 15 2018

wildgirl
When you're happy, you enjoy the music. But when you're sad, you understand the lyrics.
— Frank Ocean
Reposted fromVictoire Victoire viawyspian wyspian
wildgirl
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
Reposted fromzapominanie zapominanie vianecropixie necropixie
wildgirl
A na koniec dnia uświadamiasz sobie, że nie masz nikogo, komu mógłbyś opowiedzieć jak przykry dla Ciebie on był.
— po 23
wildgirl
8835 f1d8
Reposted fromczajnikq czajnikq viabigevilgrin00 bigevilgrin00
wildgirl
wildgirl
Yosemite National Park
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaeglerion eglerion
wildgirl
8049 1fac
Reposted frommartynkowa martynkowa viabigevilgrin00 bigevilgrin00
wildgirl
9012 5e6f 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viacalaverite calaverite

July 11 2018

wildgirl
Yosemite National Park
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaoxygenium oxygenium
wildgirl
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viapastelowe pastelowe
wildgirl
Tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić.
Tyle adresów, pod które nie można mi pójść.
— Katarzyna Wołyniec.
Reposted fromnutt nutt viaazazel azazel
wildgirl
Nie odnajdę szczęścia jeśli nie mam z kim się dzielić
Reposted byjointskurwysynmesoute4777727772moniapuchaczMartwa13
8076 42b2 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaalexnouveau alexnouveau
wildgirl
Otóż, jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland
wildgirl
Yosemite National Park
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaPicki91 Picki91
wildgirl
wildgirl
8720 4d5d 500
Reposted fromnoicoztego noicoztego viacalvados calvados

July 10 2018

wildgirl
6256 77b9
Reposted from4777727772 4777727772 viahepi hepi
1318 795d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl