Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

wildgirl
i do zaoferowania mam tylko chłód, ale on mówi do mnie słońce.
— "Ten właściwy"
wildgirl
5900 8632 500
Reposted fromhormeza hormeza vialaparisienne laparisienne

May 20 2019

wildgirl
5314 c8d0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaavooid avooid
wildgirl
Miłość, przyjaźń, lojalność, tęsknota - każde z uczuć wymagało niesamowitej odwagi, której niejednemu człowiekowi po prostu brakowało. Bo obdarzenie kogokolwiek uczuciem wiązało się z zaufaniem. Zaufanie zaś było jak opuszczenie gardy i wystawienie się na cios - tak, że w każdej chwili potencjalnie bliska osoba mogłaby wbić nóż prosto w serce.
— Klaudia Bianek - "Jedyne takie miejsce"

May 19 2019

wildgirl
6635 d486 500
Reposted fromsoftboi softboi viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
wildgirl

May 16 2019

wildgirl
wildgirl
7011 a364 500
wildgirl
Popatrzyła na zielone kopuły drzew, potem rzekła cicho:
- Długo będziesz czekał.
- Na miłość długo się czeka.
— Marek Hłasko - "Śliczna dziewczyna"
Reposted frommadialene madialene vialaparisienne laparisienne

May 14 2019

wildgirl
Zatop nas Boże, bo nie zasługujemy na nic innego. Bo nie potrafimy ani myśleć, ani kochać, bo tego nie chcemy. Bo idziemy przez las. Pijani od słów. Głuchnąc od hałasu. Ślepnąc od świateł.
— Ślepnąc od świateł
Reposted frompastelowe pastelowe viawszystkodupa wszystkodupa
wildgirl
Kobiety, owszem, zawsze czują się gorsze. Kobiecie, owszem, zawsze możesz wmówić, że jest gorsza. Wiecznie będzie szukać problemów, wiecznie będzie analizować rzeczy, które nie miały miejsca, wiecznie będzie panikować. Kiedy się jednak wkurwi, może wszystkich bardzo zaskoczyć.
— Piotr C. ZWIĄZKI
Reposted fromyveee yveee viawszystkodupa wszystkodupa
wildgirl
7243 0610 500
Reposted fromneomodalna-art neomodalna-art
wildgirl
6936 b787 500
Reposted fromparafina parafina viaavooid avooid
wildgirl

May 13 2019

wildgirl
8170 9348 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaajema ajema
wildgirl
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromrol rol viazupson zupson
wildgirl
4934 1ef2
wildgirl
9494 40e3 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
wildgirl
1916 53fb 500
Reposted fromoll oll vialaparisienne laparisienne

May 11 2019

wildgirl
8695 f45a
Reposted fromsoftboi softboi viainvisibile invisibile
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl