Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

wildgirl
4155 9876
Reposted fromEtnigos Etnigos
wildgirl
6372 5607 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaart-modalna art-modalna

November 08 2018

wildgirl
2940 b948 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vialaparisienne laparisienne

November 07 2018

wildgirl
1613 d6be 500
Reposted fromseaweed seaweed via8agienny 8agienny
wildgirl
Ludzie tak bardzo boją się rozczarowań, że nawet nie próbują być szczęśliwi. Ale lepiej być dwa razy rozczarowanym niż ani razu szczęśliwym. 
— Piotr Adamczyk – Powiem Ci coś
wildgirl
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
wildgirl
2235 ffd0
Reposted fromczajnikq czajnikq viadesperateee desperateee
wildgirl
Najbardziej absurdalna połączenie cech - mieć jednocześnie waleczne i wrażliwe serce.
— Aleksandra Steć
wildgirl
2796 d755
Reposted fromkiffer kiffer

November 06 2018

wildgirl
0635 2e99 500
Reposted fromsnieg snieg viaantonim antonim

November 05 2018

7135 49ec 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaifyouleave ifyouleave
wildgirl
2764 291a 500
Reposted fromgrobson grobson viaMargoliusz Margoliusz
wildgirl
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
wildgirl
9211 f0ab
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vialottee lottee
wildgirl
9103 014e 500
Reposted frompiehus piehus viakikkeer kikkeer
wildgirl
9084 6bac 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
wildgirl
9173 40ec 500
wildgirl
wildgirl
8286 c49c 500
Reposted frommangoe mangoe viafreeway freeway
9597 262b 500

utracone:

edit.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl