Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

wildgirl
5186 fbb3
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viashitsuri shitsuri

March 26 2017

5405 356d 500

March 23 2017

wildgirl
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaCannonball Cannonball

March 19 2017

wildgirl

- Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?

- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.

- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?

- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie. 

— Anthony de Mello
Reposted fromSkydelan Skydelan viajethra jethra

March 16 2017

wildgirl
Zastanawiasz się: „Czy facet może tak po prostu zapomnieć do mnie zadzwonić?" Otóż odpowiadam ci: „Nie". Pomijając ekstremalne sytuacje - kogoś trzeba było natychmiast zawieźć do szpitala, gość właśnie stracił pracę lub ktoś przejechał kluczem po karoserii jego ferrari (żartuję) - nigdy nie powinien zapomnieć do ciebie zadzwonić. Jeśli mi się podobasz, nie zapominam o tobie. Nigdy. Przecież chcesz faceta , który zapomni o wszystkich innych sprawach w swoim życiu, zanim zapomni o tobie, prawda?
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaRozaa Rozaa

March 15 2017

wildgirl
Jestem zmęczona i wypalona, a to dopiero początek tygodnia,  a to dopiero - w sumie początek dorosłości  
— autor nieznany
Reposted fromkarna karna viaevuszka evuszka
wildgirl

March 14 2017

wildgirl
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko- "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromborn2die born2die viajustinne justinne
wildgirl
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabundzia bundzia
wildgirl
wildgirl
Obojętność często wyrządza więcej krzywd niż jawna niechęć
— Joanne Kathleen Rowling, Harry Potter i Zakon Feniksa
Reposted frommixtura mixtura viajustinne justinne
wildgirl
wildgirl
4147 eb9b
Reposted fromkaiee kaiee viaqbshtall qbshtall
4586 043f 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vianattaly nattaly
1371 69ac 500

serotonin - happiness, satisfaction
dopamine - love, passion, pleasure
acetylcholine - learning, memory, dreaming

Reposted fromdiegueus9 diegueus9 viaOnly2you Only2you

March 12 2017

wildgirl
wildgirl
Nigdy, ale to przenigdy nie mówcie że wiecie co czuje druga osoba. Tak naprawdę to gówno wiecie.
— dzisiejsza lekcja psychologii
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaRozaa Rozaa
5978 c5e1

March 11 2017

wildgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl