Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

wildgirl
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Jakub Żulczyk

September 18 2019

wildgirl
4516 0a65 500
Reposted frompiehus piehus viafreeway freeway

September 16 2019

0940 8427
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viahoneybunny honeybunny
wildgirl
6057 bc74 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viapassingbird passingbird
wildgirl
9985 b614
Reposted frommarvelous marvelous viapchamtensyf pchamtensyf

September 13 2019

wildgirl
8358 169a 500
Reposted fromsolaceinthesky solaceinthesky viamoppie moppie
wildgirl
8226 eaed 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viafantazja fantazja
wildgirl
8506 f15e 500
Reposted fromzciach zciach viahash hash
wildgirl
8239 016e 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
wildgirl
8952 fb32 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
wildgirl
6496 dc9b 500
Reposted fromnyaako nyaako vialaparisienne laparisienne
wildgirl
ale takie widać było jej hobby - panikowanie bez końca.
wymyślała w głowie te wszystkie pojebane scenariusze, które powoli odsuwały ją od znajomych i bliskich, w końcu od obcych życzliwych. 
hodowała w sobie strach, karmiła swoje lęki całodobowymi rozmyśleniami o tym, ile szans już przepadło i ile jeszcze przepadnie, zanim przestanie uciekać. 
potrzebowała ratunku i jak nikt inny od niego stroniła.
chłopcy patrzyli za nią chwilę i kiwali głową.
nie da się pomóc komuś, kto nie uważa, że potrzebuje pomocy.
na stronie wszyscy trzymali za nią kciuki, szczegółowo omawiali jej problemy, przedstawiali swoje rozwiązania i to, jak myślą, że powinna zrobić.
nienawidziła ich i kochała.
była sprzecznością, kiepskim żartem, kontrastem.  zagubiona w swojej przekorności, wciąż myślała, że wyciągając rękę po pomoc straci nie tylko ją, ale też godność, honor i drogę ewakuacji.
groźba "a nie mówiłam" kłębiła się w jej głowie jak najobrzydliwsze chmury burzowe. 
konsekwentnie wyrzekała się swojego życia na rzecz braku konfrontacji ze wszystkim czego pragnęła. 
— fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony vialaparisienne laparisienne
wildgirl
9090 2ae5 500
Toruń
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viadivi divi

September 12 2019

wildgirl
6535 4b48 500
Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa viajestemdeszczem jestemdeszczem
wildgirl
3427 6ba6
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viaazazel azazel
wildgirl
8760 f82e 500
Reposted fromyikes yikes vialte lte
wildgirl
8024 f0fb
Reposted fromEtnigos Etnigos vialone-wolf lone-wolf
wildgirl
6513 82c4 500
Reposted fromnyaako nyaako viafenoloftaleina fenoloftaleina
wildgirl
8523 86b5 500
Reposted fromdatfeel datfeel viaojtam ojtam
wildgirl
5319 6660 500
Reposted fromtfu tfu viajustmine justmine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl