Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

wildgirl
Wytrzymałam bez Ciebie tydzień, więc wytrzymam też kolejny. I kolejny. I każdy następny też, aż w końcu przestanę je liczyć.

May 22 2017

wildgirl
Jakie jest więc prawdopodobieństwo, że poznam kogoś, kogo pokocham, nie mówiąc już o tym, że pokocham na tyle mocno, by za niego wyjść? Jestem znużona tym, że nie wiem, z kim będę i czy w ogóle z kimś będę.
— Gillian Flynn
Reposted frommefir mefir
wildgirl
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viaszydera szydera
wildgirl
Nie chcę żeby to był koniec. Nie jestem gotowa na pożegnanie, chociaż jeśli chodzi o Twoją osobę, pewnie nie będę nigdy.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viagumisiowelove gumisiowelove

May 21 2017

wildgirl
4887 90e9 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaamelinowa amelinowa
wildgirl

Mogę być aż za dobra w byciu samotnym.

— Grey's Anatomy
Reposted fromkarna karna viarhubarbrr rhubarbrr
wildgirl
4415 0702
Reposted frombrummel brummel viakapitandziwny kapitandziwny
wildgirlhow I plan to live my life

May 18 2017

wildgirl
wildgirl
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
wildgirl
0822 5be7 500
Reposted fromkjuik kjuik viaanastasie anastasie

May 17 2017

9304 1f22 500
Reposted fromvivrevieavecamour vivrevieavecamour viaToshi Toshi

May 14 2017

wildgirl
Skonstruowali swoją przyjaźń, ułomną i asymetryczną, na którą składały się częste oddalenia i długie okresy milczenia; czystą, pustą przestrzeń, do której oboje mogli zawsze wrócić.
— Paolo Giordano, Samotność liczb pierwszych
Reposted fromperseweracje perseweracje viaiblameyou iblameyou
wildgirl
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromplayinglove playinglove
wildgirl
9889 86f0 500
T. Mafi, Dotyk Julii
Reposted fromMerlinka Merlinka viaszydera szydera
wildgirl
9974 6a8c
Reposted fromniewychowana niewychowana viahouda houda
wildgirl
- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
wildgirl
Bo nie można przeciągać tych spraw w nieskończoność. W którymś momencie po prostu pociągasz za plaster i boli, ale za chwilę jest już po wszystkim i czujesz ulgę.
— J. Green 'Szukając Alaski'
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaolalaa olalaa
wildgirl
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viaabsurdalna absurdalna
wildgirl
3776 8028 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomczi homczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl