Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2018

wildgirl
5444 e944
wildgirl
8175 9c09
Reposted frommessinhead messinhead viahash hash

May 14 2018

wildgirl
6531 0ca1 500
zapytaj mnie.
Reposted fromstepywilcze stepywilcze

May 13 2018

wildgirl
Chce mi się płakać.
wildgirl
"Przeklinanie jest nieatrakcyjne"
"Nie jestem atrakcyjna, więc spierdalaj."
Reposted fromasiiieek asiiieek viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

May 08 2018

wildgirl
wildgirl
8084 2082 500
Reposted fromrichardth richardth viakotfica kotfica
wildgirl
4293 c12a 500
Reposted frompwg pwg viakotfica kotfica
wildgirl
-Pieprz to. Studia to nie wszystko. Najwyżej zostaniesz żulem albo podróżnikiem.
-Nie chcę być żulem.
-To będziesz podróżnikiem.
— z cyklu motywacyjne rozmowy
Reposted fromstripmymind stripmymind viakotfica kotfica
wildgirl
Reposted fromFlau Flau viaczeresnia czeresnia

May 07 2018

wildgirl
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viajabolmax jabolmax
wildgirl
wildgirl
Na ten rok obiecałam sobie zacząć czuć. Cokolwiek. Zrań mnie, złam mi serce, rozkochaj mnie w sobie, ale spraw bym coś znowu poczuła. Zaczyna mi brakować mnie we mnie.
— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaahazaynlo ahazaynlo
wildgirl
8597 0929 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viatfu tfu

May 05 2018

wildgirl
[...] wyrzuć ze swojego słownika dwa zwroty:  powinnam ”  w moim wieku W twoim wieku możesz prawie wszystko, dziewczyno.  I do niczego nie musisz się śpieszyć.  [...]  Każdy ma swoje własne tempo i nie ma co się oglądać na innych.  Bo to twoje życie [...].  Dlatego pomyśl, czego ty chcesz i na czym tobie zależy.
— Izabela Sowa, „Herbatniki z jagodami”
Reposted fromlifeless lifeless viaavooid avooid
wildgirl
3080 7c4b
wildgirl
8752 2167 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaheartbreak heartbreak
wildgirl
4306 6d01
Reposted fromalamakotakotmaale alamakotakotmaale viaodnowa odnowa
wildgirl
8598 91c9 500
Reposted fromnutt nutt vialaj laj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl