Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2019

5053 5b5b 500
Reposted fromdmnkam dmnkam viafantazja fantazja
wildgirl
Wybierz faceta, który mówi Ci, żebyś na siebie uważała kiedy wieczorem wychodzisz z koleżankami na miasto...
Nie takiego który się na ciebie wkurwia, że wychodzisz. Mężczyzna ma dawać kobiecie bezpieczeństwo, a nie złotą klatkę.
— znalezione
wildgirl
7448 badf 500
Reposted fromcontigo contigo viaNoCinderella NoCinderella
wildgirl
6494 e312 500
Reposted fromscared scared

November 14 2019

2291 f4f1

bearsofair:

When you’re caught in the middle of doing something weird. ( x )

wildgirl
1610 bd05 500
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.

November 13 2019

wildgirl
Ja wiem, że czasem lepiej zostać tak wewnątrz siebie, zamkniętym. Bo wystarczy jedno spojrzenie, żeby się rozkleić, wystarczy, że ktoś wyciągnie dłoń, by człowiek nagle poczuł, jaki jest kruchy, bezbronny, by wszystko się zawaliło jak piramida z zapałek.
— Delphine De Vigan - "No i Ja"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabreatheslow123 breatheslow123
wildgirl
8021 9120 500
Reposted frompiehus piehus viainsomniia insomniia
wildgirl
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viayveee yveee
wildgirl

November 12 2019

wildgirl
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromshibouk shibouk viaaugustus augustus
wildgirl
8122 3d7e 500
Reposted fromnyaako nyaako viakatastrofo katastrofo
wildgirl
0453 c124
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaIzzy721 Izzy721

November 10 2019

wildgirl
0545 4bd5 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viancmsp ncmsp

November 09 2019

wildgirl
7707 4599
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viapiehus piehus
wildgirl
2781 c621
Reposted frompsychedelix psychedelix viapiehus piehus
wildgirl
tumblr_p49neu4we51vjhboso1_500 tumblr_p49neu4we51vjhboso2_500 tumblr_p49neu4we51vjhboso3_500 tumblr_p49neu4we51vjhboso5_500 tumblr_p49neu4we51vjhboso4_500 tumblr_p49neu4we51vjhboso6_500 tumblr_p49neu4we51vjhboso7_500 tumblr_p49neu4we51vjhboso10_500 tumblr_p49neu4we51vjhboso8_500 tumblr_p49neu4we51vjhboso9_500

Images taken by the International Space Station (via Astronomy & Astrophysics)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viasanitas sanitas
wildgirl
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viaerrortryagain errortryagain
wildgirl
0651 adf3 500
Reposted fromteijakool teijakool viapffft pffft
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl