Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2019

wildgirl
3933 3069 500
me??????
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viabadblood badblood
wildgirl
4643 93b3 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaiammistake iammistake
wildgirl
4836 8ddf 500
Reposted fromoll oll vialaparisienne laparisienne
wildgirl
I w pewnym momencie dochodzisz do wniosku, że brakuje ci tego. Imprez do rana i leczenia nad ranem moralnego koca kolejnym winem, całonocnych szczerych rozmów, planowania przyszłości, weekendowych wypadów nad morze, gdy masz 7 godzin drogi w jedną stronę. Brakuje wspólnie pitej ziołowej herbaty i tej 0.7 wódki robionej na dwie w ciągu godziny. Spania pod namiotem, gdy na dworze piździ jak w kieleckim i przesiadywania z blantem na balkonie. Brakuje tak wielu momentów, które odeszły na zawsze...

March 22 2019

wildgirl
4129 2a58 500
Reposted fromdippi dippi vialaparisienne laparisienne
wildgirl
5016 bd0c 500
Reposted frompiehus piehus vialaluna laluna

March 05 2019

wildgirl
8838 1a44 500
Reposted frompiehus piehus viaCattleya Cattleya
wildgirl
8713 2573 500
Reposted fromyellowsoupmarine yellowsoupmarine viascorpix scorpix

March 03 2019

wildgirl
Popatrzyła na zielone kopuły drzew, potem rzekła cicho:
- Długo będziesz czekał.
- Na miłość długo się czeka.
— Marek Hłasko - "Śliczna dziewczyna"
Reposted frommadialene madialene viapsycha psycha
wildgirl
9793 2b08 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaczinok czinok
wildgirl
wildgirl
7889 3795 500
Reposted fromsoftboi softboi

March 02 2019

wildgirl
4403 737b 500
Reposted frompampunio pampunio viawszystkodupa wszystkodupa

February 27 2019

6375 6747 500
Reposted frombrumous brumous viatacolatawysoko tacolatawysoko
wildgirl
9389 3ec5 500
Reposted fromsoftboi softboi viacoolstorybro23 coolstorybro23

February 24 2019

wildgirl
3436 1342
Reposted fromEtnigos Etnigos

February 22 2019

wildgirl
Od słowa do słowa umówiliśmy się na randkę, potem kolejną i kolejną. Czekałam na moment, kiedy czar pryśnie. Nigdy nie byłam z mężczyzną dłużej niż sześć miesięcy, ale tym razem rozczarowanie nie nadeszło. Zaczęły się za to szczere rozmowy, odsłanianie kart, jedna za drugą, jakbym patrzyła na Księżyc w nowiu, który powoli przechodzi w pełnię. Wszystko otoczone aurą niepewności. Umierałam z przerażenia, że on czegoś nie zaakceptuje, ale cierpliwie czekał i przyjmował wszystko. Bliskość. Pierwszy raz w życiu poczułam, że mogę być z mężczyzną blisko. Znał moją przeszłość, wiedział, dlaczego jestem spragniona akceptacji, miłości, i dawał mi to wszystko z nawiązką.
— Alicja Sinicka - "Winna"
wildgirl

February 21 2019

wildgirl
2667 7399
Reposted fromcapsel capsel vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl